Stresshåndtering på arbejdspladsen

stresshåndtering på arbejdspladsen

Arbejdsrelateret stress er efterhånden mere normen end undtagelsen, hvilket også afspejles i statistiker fra sundhedsstyrelsens nyeste undersøgelser omkring stress. Det vurderes, at omkring 25 % af den danske befolkning oplever stress hver eneste dag. For mange er det overraskende tal, men samtidig lever vi også i en digital tidsalder, hvor kravene til os både på arbejdet og hjemmefronten er markant forøget. Derfor er stresshåndtering også på dagsorden i mange virksomheder, hvor der er politik omkring stress. Stress er vanskeligt at håndtere, uanset om det skyldes arbejdsrelateret pres eller ej. En stresspolitik indebærer typisk tilbud om kursus i stresshåndtering, stressbehandlingsforløb eller en-til-en stressrådgivning med en professionel stress coach.

På trods af stress er et omdiskuteret emne i mange virksomheder, så er der fortsat en del, som ikke vælger at tage aktiv stilling til håndtering af stress blandt medarbejdere. Stress bør være lederkredsens ansvar, men som kollega bærer man også et stort ansvar i at støtte hinanden imellem. Står man alene kan det være svært at håndtere stress, hvis der ingen hjælp er at finde.

Hvad er stress egentlig?

De fleste tror fejlagtigt at stress er en sygdom, fordi mange kan være sygemeldt med stress, men faktisk anses det ikke for at være en selvstændig diagnose. Stress er en belastningstilstand, som truer dit velvære og velbefinde, hvis ikke det håndteres. Der findes mange forskellige former for stress, men i grove træk refereres der typisk til enten kortvarig eller langvarig stress. Stresstilstanden opstår, når du føler en mangel på overskud i form af ressourcer i forhold til de forventninger, der er opstillet. Forventninger kan være dig selv, som stiller for høje krav, eller din arbejdsplads som bebyrder dig med for mange opgaver. Ressourcer er omvendt det, du har til rådighed for at opnå disse krav og forventninger, hvilket kan være alt fra penge, tid, viden og ikke mindst din egen måde at anskue tingene på.

Stress kan være midlertidigt i og med, at forventninger til dig kan være periodevis f.eks. et projekt på arbejdet. Det er ganske normalt at føle stress i hverdagen, og faktisk har omkring 430.000 danskere stress symptomer hver eneste dag. Kortvarig stress er som sådan ikke farligt, men du bør dog stadig være opmærksom på, hvad de udledende årsager er, så du kan gøre noget ved det. Langvarig stress kan være farligt, hvorfor det er vigtigt at håndtere stress før, du når til den tilstand. Langvarig stress kan medføre alvorlige psykiske belastninger herunder depression og angst, hvis det ikke behandles.

Kursus i stresshåndtering

Oplever du stress enten på grund af arbejdet eller måske fordi, at du har nogle konflikter på hjemmefronten, så bør du opsøge professionel hjælp til at behandle din stress. Der findes mange forskellige behandlingsmuligheder herunder stressrådgivning og stressforløb, men faktisk også mange forebyggende alternativer til dig som endnu ikke har stress.

kursus i stresshåndtering hos stresslæge

Kursus i stresshåndtering er værdifuldt, uanset om det er i forbindelse med arbejdet eller blot din egen nysgerrighed. I de fleste tilfælde vil en virksomhed gerne sende dig på kursus, så du kan være frontfiguren på arbejdspladsen, når det kommer til håndtering af stress.

Stresslæge tilbyder kursus i stresshåndtering, som giver dig indsigter i symptomer og tegn på arbejdsrelateret stress. Derudover vil du få kundskab til at kunne identificere stressreaktioner og være i stand til at bremse udviklingen af netop disse reaktioner og symptomer.