Sådan kommer du i gang med et anpartsselskab

anpartsselskab

Det kan gøres på bare få minutter. Man går ind på Virk.dk og her starter man oprettelsen af selskabet. Man skal have sit Nemid klar, sit cpr nr. og en bankkonto tilknyttet.

Når disse oplysninger er indtastet, så får man tildelt sit CVR nr. I stedet for at oprette selv, kan man også få en advokat eller revisor til dette arbejde.

Det vil koste lidt at få det udført af andre, men så sikrer man sig også at der ikke begås fejl. Fejl kan nemlig være svære samt tidsmæssigt krævende at få rettet.

Hvis man står i den situation at det ikke er økonomien som er det afgørende fra starten, så kan det være en god idé at lade andre om at påtage sig dette arbejde med oprettelsen af anpartsselskabet.

Fordele ved et anpartsselskab

Det er nemt at komme i gang med at drive virksomhed. Man kan oprette et anpartsselskab i løbet af få minutter, og så er man i gang med sin virksomhed.

Fordelen ved et Anpartsselskab er, at man ikke hæfter personligt overfor kreditorer. Det kan være overfor SKAT eller leverandører. Hvis man er så uheldig at man ikke kan betale de regninger, som kommer på grund af svigende salg.

For eksempel ved en COVID-19 pandemi. Under COVID19 har man set at mange virksomheder har været presset på økonomien. I sådan en situation vil det være uheldigt at hæfte personligt.

Når man hæfter personligt, så hæfter man med alt hvad man ejer. Det vil sige at man kan blive tvunget i konkurs af sine kreditorer, fordi man bliver presset til at skulle indfri alle ens aktiver. Det kan være et hus eller bil som skal tvangssælges.

Ved et anpartsselskab kan man fravælge regnskabspligten. Herved sparer man på omkostningerne, men man skal sørge for at lave et regnskab og føre bogføring, så man overholder den gældende lovgivning på området.

Det skal man så selv gøre i stedet for at få en revisor til at gøre dette. Når man har et selskab, også et anpartsselskab, så skal man huske at afregne moms hvert kvartal.

anpartsselskab

ApS versus A/S

Hvorfor netop et Anpartsselskab i forhold til et Aktieselskab. Der er mere anseelse og prestige ved at drive et aktieselskab i forhold til et anpartsselskab, men det er også forbundet med flere ulemper.

Når man har et anpartsselskab, kan man tegne virksomheden med kun en enkelt ansat. At tegne et selskab betyder at man hæfter og skriver under på vegne af dette selskab.

Det er typisk sig selv, man sætter ind som direktør og derved er den person som hæfter og på den måde tegner selskabet. Det bruges for eksempel når man indgår kontrakt med leverandører så er det direktøren som må skrive under, altså tegne. Modsat gælder det for et A/S at her skal der være mindst tre personer i bestyrelsen.

Når man skal have tre andre i bestyrelsen, er der typisk omkostninger forbundet med at aflønne disse, samt så hæfter disse personer også for virksomheden.

Så skal der med jævne mellemrum afholdes bestyrelsesmøder samt en årlig generalforsamling. Det er også dyrere at få revideret et A/S i forhold til et anpartsselskab.

Derfor sparer man på omkostningerne ved at oprette et anpartsselskab.