Få lavet et notartestamente

Har du tænkt på at få lavet et testamente? Det er en fornuftig ting at gøre, og på den måde kan du sikre dig, hvad der skal ske med dine ejendele, når du ikke længere er her. Hvis du får lavet et notartestamente, så kan du være helt sikker på, at dit testamente blive registreret centralt, og dermed kan det ikke blive væk. Det kan spare dig for nogle spekulationer, og det kan spare dine arvinger for uenigheder om arven.

Sørg for at få dit testamente registreret af en notar, når du nu alligevel har lavet et.

Hvad er et notartestamente?

Et notartestamente er et testamente, som bliver bevidnet og registreret af en notar. Notaren sørger for at kopiere dit testamente og for, at det bliver noteret i Centralregistreret for Testamenter. Når det er registreret der, så kan det aldrig blive væk. Desuden kan der aldrig opstå den situation, at testamentet aldrig dukker op. Derved undgås der alle mulige tænkelige situationer, hvor dine arvinger kan blive uenige eller strides om arven. Det bliver nemlig, som du har beskrevet det.

Det, der står i dit registrerede testamente, det er det, der gælder. Det kan være godt både for dig og din ro – og for dine arvinger. De slipper nemlig for at strides om, hvem der skal have hvad efter dig. Notarens vigtigste funktion er at bekræfte og registrere dit testamente. Det kan virkelig godt betale sig for dig at få gjort det. For både din og dine arvingers skyld

Der er derfor mange fordele ved, at du kan sikre dig, hvad der skal ske med det, som du skal efterlade til dine arvinger. Det kan give dig ro i sjælen, og dine arvinger har mindre anledning til at strides om arven efter dig.

Hvilke fordele er der ved at få lavet et notartestamente?

Når du får registreret dit testamente centralt, så ved du, at det kommer for en dag, når du ikke længere er her. I testamentet kan du have formuleret mere eller mindre detaljeret, hvem der skal arve hvad efter dig. Det kan ikke laves om på. Bortset fra dine direkte arvingers tvangsarv, så kan du frit disponere over din øvrige ejendom. Hvordan skal den fordeles? Og er der eventuelt en organisation eller lignende, der skal arve noget? Det afgør du selv.

Ingen af dine arvinger kan påstå, at der ligger en aftale om et eller andet vedrørende arven efter dig. Der er heller ikke noget at skændes om. Desuden kan dit testamente ikke forsvinde. Det ligger godt og sikker i registeret. Det er din sikkerhed for, at det, som dine arvinger skal have, bliver det, som du har bestemt. 

Det giver dig en ro, og du behøver ikke at være urolig for, at dit testamente forsvinder eller bliver ændret af andre end dig selv. Det koster ikke ret meget at få det lavet. Nogle få hundrede kroner, og så får du den store sikkerhed både nu og langt ud i fremtiden.